Privacy policy

PRIVACY POLICY NAUTIC RENTALS

Privacy Policy Nautic Rentals 2018-I 

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Nautic Rentals, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een reservering bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben. 

WIE ZIJN WIJ?
Nautic Rentals is gestart met de verhuur van woningen aan het water in 2009, inmiddels verhuurt de organisatie tientallen woningen op verschillende locaties. In de historische binnenstad van Zierikzee is het hoofdkantoor gevestigd en hier verzorgt een team van enthousiaste medewerkers de back-office, op de locaties heeft Nautic Rentals receptiekantoren of samenwerkingsverbanden met lokale partijen voor de front-office functies.

Nautic Rentals is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze ‘Privacy policy’, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Nautic Rentals
Melkmarkt 7 en 9
4301 HB Zierikzee
E: info@nauticrentals.nl
T: +31 (0)85 078 76 72 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U EN WAAROM?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een perfecte vakantie / verblijf te bezorgen. Graag bouwen wij een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u aanbiedingen kunnen doen op basis van uw interesses of reserveringsverleden. 

HET MAKEN VAN EEN RESERVERING
Wanneer u een reservering maakt voor een van de door ons aangeboden accommodaties registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan u ter beschikking te stellen. De accommodaties bieden wij zelf ter verhuur aan, maar worden ook aangeboden door onze partners. In het geval dat u een reservering maakt via een van onze partners, is deze privacyverklaring net zo goed van toepassing. Wij zullen u hier nogmaals op attenderen zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, tenzij het ons onevenredig veel inspanningen zou vergen om u hiervan op de hoogte te stellen of de informatie vertrouwelijk moet blijven. 

RESERVERINGSGEGEVENS
Reserveringsgegevens zijn gegevens over de vakantie/ het verblijf die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw reservering in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem. 

NAW-GEGEVENS
Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw reservering te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres. 

TELEFOONNUMMERS EN E-MAILADRES
De bevestiging van uw reservering ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres, net als interessante informatie over het park van uw verblijf en de omgeving. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij u op. 

GEBOORTEDATUM
Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een reservering te maken. 

BANKREKENINGNUMMER
De betaling voor uw reservering kunt u voldoen via onze beveiligde betaalomgeving of middels een overschrijving. Voor de meeste accommodaties zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Uw bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven. Indien u met een creditcard wilt betalen, worden uw gegevens doorgestuurd naar onze de financiële instelling die de betaling verwerkt. 

MIJN NAUTIC RENTALS ACCOUNT
Nadat u een vakantie/verblijf bij ons heeft geboekt, kunt u een persoonlijk ‘Mijn Nautic Rentals’ account activeren. Met uw ‘Mijn Nautic Rentals’ account kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen, en kunt u tot 1 dag voor aankomst uw vakantie/verblijf zaken online regelen. Hiervoor registreren wij de gegevens die u heeft opgegeven bij het maken van de reservering. Ook is in uw ‘Mijn Nautic Rentals’ account uw reserveringsverleden terug te zien. 

MARKETING / NIEUWSBRIEVEN
Nadat u een reservering heeft gemaakt bij Nautic Rentals of u zich via de website heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven. Onder gepersonaliseerde nieuwsbrieven worden nieuwsbrieven verstaan die betrekking hebben op vakanties die gelijkenissen vertonen met eerder door u geboekte vakanties of die aansluiten bij de door u opgegeven
interesses met betrekking tot vakanties. Op deze manier ontvangt u niet onnodig veel
e-mailberichten. Uiteraard bent u niet verplicht om uw interesses aan ons door te geven wanneer wij u daarom vragen. Nieuwsbrieven versturen wij maximaal twee keer per week. Als u een nieuwsbrief van ons ontvangt, kunnen wij zien of u de nieuwsbrief heeft ontvangen, of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt. Via een link in de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

ADVERTENTIES OP ANDERE PLATFORMS
Uw e-mailadres gebruiken wij ook om u advertenties te laten zien op Facebook die aansluiten bij uw interesses. Wij kunnen nooit zien welke advertenties bij welke persoon getoond worden, en ook niet of er een Facebook-account is gekoppeld aan uw e-mailadres. Laat het ons weten wanneer u geen gepersonaliseerde advertenties op Facebook wenst te zien. 

CONTACT MET ONZE BACK-OFFICE
Onze back-office staat u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over uw reservering of uw verblijf. Wij bieden u hiervoor diverse contactmogelijkheden:

Online contact
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw naam en e-mailadres geregistreerd. Bij een vraag via social media of de online chat worden ook alleen uw naam en e-mailadres geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier via uw “Mijn Nautic Rentals” account worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken. 

Telefonisch contact
Wanneer u contact opneemt met onze back-office kunnen een aantal controlevragen aan u gesteld worden, om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen. 

VERZEKERING(EN)
Nautic Rentals biedt u de mogelijkheid om een annuleringsverzekering bij te boeken voor het verblijft. Wij doen dit in samenwerking met Europeesche Verzekeringen. Europeesche Verzekeringen is uiteindelijk de partij bij wie u een verzekering afsluit, reden waarom wij uw gegevens voor het afsluiten van de verzekering doorzetten naar deze partij.  

VERBETEREN DIENSVERLENING
Uw mening vinden wij belangrijk. Wij zijn erg benieuwd naar hoe u het maken van uw reservering en het daarop volgende verblijf heeft ervaren. In de door u gehuurde accommodatie vind u daarom een beoordelingsformulier. Uw beoordeling over uw verblijf gebruiken wij intern voor het verbeteren van onze dienstverlening.

GEBRUIK WEBSITE
Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op.
Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Nautic Rentals is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht? 

GEBRUIK VAN COOKIES
De website van Nautic Rentals maakt mogelijk gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van onze website garanderen. 

GEGEVENS DIE WIJ VAN DERDEN ONTVANGEN
Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar van een andere partij. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking voor een van onze accommodaties maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner bepaalde gegevens van u naar ons door. Op deze manier kunnen wij uw boeking registreren en afhandelen. Ook vragen of wijzigingen met betrekking tot uw boeking of verblijf kunnen door onze partners aan ons doorgegeven worden. Indien redelijkerwijs mogelijk, stellen wij u op de hoogte van de ontvangst van uw gegevens. Alle informatie die we van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door u is verstrekt.  

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN?
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een reservering. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Nautic Rentals. Hetzelfde geldt voor het geval dat u via ons een verzekering af wilt sluiten. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. Voor verwerking van uw gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, onze marketingactiviteiten en contactmomenten met onze back-office bestaat een gerechtvaardigd belang van Nautic Rentals. Wij hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw belangen en die van de organisatie. 

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister. Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor. 

AAN WELKE PARTIJEN GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR?
Voor de parken die wij zelf in beheer hebben, zijn wij verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting verstrekken wij tevens ieder jaar aan de gemeente uw postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum. Na het maken van een reservering geven wij uw gegevens door aan het park waar u zult verblijven, zodat de medewerkers van het park u goed voorbereid kunnen verwelkomen. Het kan zijn dat wij de exploitatie van het park zelf verzorgen, het kan echter ook zo zijn dat de exploitatie van een park in handen is van een derde partij. Wij geven echter alleen die persoonsgegevens door die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor het geval dat u een reservering bij ons maakt voor een accommodatie die door een van onze partners wordt aangeboden.

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Wanneer u een verzekering afsluit via Nautic Rentals worden de noodzakelijke gegevens voor het afsluiten van de verzekering doorgegeven aan Europeesche Verzekeringen. 

Dit is de partij die de verzekering uiteindelijk met u afsluit en ook eventuele schadeclaims zal beoordelen. Voor het laten zien van gerichte advertenties op Facebook kan u e-mailadres worden doorgegeven aan Facebook.  

In het geval dat u onverhoopt uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren. Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is. Contactmomenten met onze back-office worden verwijderd binnen een jaar na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang kan zijn voor uw reservering of eventuele toekomstige boekingen. 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
Nautic Rentals heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. 

WIJZIGING EN KENNISGEVING VAN DEZE PRIVACYREGELING
Nautic Rentals behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website. De meest actuele privacyregeling zal altijd op onze website www.nauticrentrals.nl te zien zijn. 

AKKOORDVERKLARING
Het gebruik van de website van Nautic Rentals betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van persoonlijke gegevens. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u verwijdering van de persoonsgegevens verlangt, die Nautic Rentals in haar systemen heeft opgenomen, verzoeken wij u ons daarvan per e-mail in kennis te stellen via info@nauticrentals.nl. U ontvangt van Nautic Rentals een bevestiging per e-mail, nadat de verwijdering van de betreffende persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Ook via uw ‘Mijn Nautic Rentals’ account krijgt u inzage in uw gegevens en kunt u deze corrigeren. 

Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening. 

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.