Ligplaats / Afmeren boot

De ligplaatsen/aanlegbreedtes bij de waterwoningen variëren van 10 tot 25 meter (de hoekkavels). Voor vrijwel alle boottypes is er een geschikte waterwoning te vinden, het water hoort tot circa 5 meter vanuit de wal bij de woningen. U kunt de aanlegbreedte vinden onder de algemene kenmerken van de desbetreffende waterwoning.

De waterpartijen van Marinapark Oude-Tonge zijn aangelegd met een vaardiepte van circa 2,20 meter, doordat soms (ondanks het ontbreken van getijdenstromen) het waterpeil iets kan variëren is het mogelijk om met een diepgang tot circa 2 meter in Marinapark Oude-Tonge aan te meren.

De brug wordt op het park ook wel ‘de poort naar het geluk’ genoemd. Om het havenkanaal te bereiken moet men de brug van de Suisendijk passeren, voor boten met een doorvaarhoogte van meer dan 1,75 meter geldt dat de brug bediend moet worden.